ماشین سازی پی ریزان صنعت مقدم شما را در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی اگروفود گرامی میدارد زمان برگزاری :8 الی 11 تیر ماه 97 سالن 38a غرفه 11

photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۷ ۱۳ ۰۳ ۳۷

جستجو در سایت